Guestbook

 
 
 
 
 
 
 
* = obligatoriske / mandatory
e-post adressa blir ikkje publisert / e-mail address will not be publishd
116 entries.
Beth Craig from Kelso wrote on 25. July 2022 at 23:24
Hello! I am your cousin Beth from Washington. We visited at your cabin in 2012. That day was the best day of our trip. Thank you so much for your hospitality!
Gudmund Høvik from 3812 Akkerhugen wrote on 6. February 2022 at 13:20
Artig å lesa alt ein kjem over frå Eksingedalen. Far min var frå dalen og eg har vore der mange gongar.
Joel Nelson Njus from Cedar Falls, Iowa, USA wrote on 25. December 2020 at 6:04
I was researching (Googling) my grandmother, Irene Johnson Njus (on my Dad, John Nelson Njus's side) when she appeared on the Trefall site, she was married to my grandfather, Joel Malchure Njus.

Her dad was Martin Johnson, but his parents aren't listed. However, her mother was Josephine Ekse, whose mother was Inger S0rem and father was Jakob Jakobsen Ekse, whose parents were Jakob Nilson Ekse & Ingebjorg Jakobsdotter Trefall, (whose dad was Nils Jonson Ekse.)

I was fascinated by Janice Johnson's legendary story, where she mentions Ingeborg "Emma" Jonsdotter Trefall.

I am wondering how Ingeborg Emma Jonsdotter Trefall is related to Ingebjorg Jakobsdotter Trefall.

I am also wondering if I am related to Janice Johnson through both my great grandmother and my great grandfather!

My children are Renzo, whose mom is Annie Alvarez, and Jade Ezra-Sung, whose mom is Kalli Sung.

Let me know if you have any further insight.

Thank you, Kaare.
Janice Johnson from Farwell, Minnesota wrote on 17. March 2019 at 20:13
I made a link on Ancestry above for you to look at a article in our local paper about the "Footprints in the snow" I mentioned in my previous guestbook entry. Also my Ancestry page is set for Public so if you'd like you can see my line. Look for "Janice Kluver" and my tree name is "Janice Lena Kluver Johnson" . It is still in progress however. But i do show the link to Trefall.
Janice Johnson from Farwell, Minnesota, U.S.A wrote on 17. March 2019 at 5:02
Greetings to my fellow relations. My name is Janice Kluver Johnson (1971). My strong ancestral lineage goes like this. My mothers name is Marilyn Ann Johnson Kluver. (1940) Marilyn's mother is Josephine Gecina Klegseth Johnson. (1910-1997) Josephine's mother is Karran Christina Johanneson Klegseth. (1877-1946) Karren's, know best as Christine, mother was Ingeborg Jonsdatter Trefall. Ingeborg was the eldest daughter of Jon Nilsson Eske (1822-1899) and Kari Ingebrigtsdatter Trefall (1827-1895). Ingeborg, who preferred to be called Emma, emigrated from Norway to the US on April 4, 1876 with Gullak Johanneson Begro and were married on December 5, 1876 in Minnesota then claimed their homstead in Revillo, South Dakota in 1877. They had 6 children thus many lines of their lineage survive today. I'd like to share a story that has been orally passed down from generation to generation in our families about a young, brave Trefall girl in the year 1349. The story goes like this. When the Black Death went through Norway in 1349 it killed 2/3 or more of the population and on many farms all died. The Government sent soldiers through the country to bury the dead. When they came to Trefall farm they thought all were dead. They buried them and just as they were leaving one person saw the small foot prints of a little child in the snow. What happened was that when the family became sick and when the mother was dying, there was only her 8 year old daughter left alive. So that she might live, she cut a hole in the center of a feather bed and told the girl since she would not be able to keep the fire going to only get out of the feather bed to go to the food house. Every farm had a separate place for food where they would have a whole winter's supply of dried and smoked fish, also beef, cheese, butter, stacks of flat bread and so on. So, if this 8 year old girl had not survived there would not have been no Grandmother Ingeborg Trefall and all of her descendants before her. I am happy to say that we, the many descendants of Ingeborg Jonsdatter Trefall and Gullak Johannessen Bergo are still surviving today and I am glad to share this tale with all of you. I do not know if this is a common story in other families? Ingeborg "Emma" Jonsdatter Trefall and Gullak Johannessen Bergo's families are still surviving and thriving in the Upper Midwest and Northern Regions of the U.S. today in Wisconsin, Minnesota North and South Dakota, even Nevada and California. This website is a treasure trove of familial information and I am glad to have found it. Thank you.

translation to Norwegian

Hilsen til mine medforbindelser. Jeg heter Janice Kluver Johnson (1971). Min sterke forfedre går slik. Mors mors navn er Marilyn Ann Johnson Kluver. (1940) Marilyns mor er Josephine Gecina Klegseth Johnson. (1910-1997) Josephines mor er Karran Christina Johanneson Klegseth. (1877-1946) Karren, kjenner best som Christine, mor var Ingeborg Jonsdatter Trefall. Ingeborg var den eldste datteren til Jon Nilsson Eske (1822-1899) og Kari Ingebrigtsdatter Trefall (1827-1895). Ingeborg, som foretrakk å bli kalt Emma, ​​emigrert fra Norge til USA 4. april 1876 med Gullak Johanneson Begro og ble gift 5. desember 1876 i Minnesota, hevdet deretter sin hjemsted i Revillo, South Dakota i 1877. De hadde 6 barn dermed overlever mange linjer av deres slægt i dag. Jeg vil gjerne dele en historie som har blitt oralt gått ned fra generasjon til generasjon i våre familier om en ung, modig Trefall-jente i år 1349. Historien går slik. Da den svarte døden gikk gjennom Norge i 1349, drepte den 2/3 eller mer av befolkningen og på mange gårder døde alle. Regjeringen sendte soldater gjennom landet for å begrave de døde. Da de kom til Trefall gård, trodde de at alle var døde. De begravet dem og akkurat da de dro, så en person så småfotene av et lite barn i snøen. Det som skjedde var at når familien ble syk og da moren var døende, var det bare hennes 8 år gamle datter igjen i live. Slik at hun kunne leve, kuttet hun et hull i midten av en fjærseng og fortalte jenta fordi hun ikke ville kunne holde brannen gå for å bare komme ut av fjærsengen for å gå til mathuset. Hver gård hadde et eget sted for mat der de ville ha en hel vinter forsyning av tørket og røkt fisk, også biff, ost, smør, stabler med flatt brød og så videre. Så, hvis denne 8 år gamle jenta ikke hadde overlevd, ville det ikke vært noen bestemor Ingeborg Trefall og alle hennes etterkommere før henne. Jeg er glad for å si at vi, de mange etterkommerne til Ingeborg Jonsdatter Trefall og Gullak Johannessen Bergo, fortsatt overlever i dag, og jeg er glad for å dele denne fortellingen med dere alle. Jeg vet ikke om dette er en vanlig historie i andre familier? Ingeborg "Emma" Jonsdatter Trefall og Gullak Johannessen Bergos familier er fortsatt overlevende og blomstrer i USAs øvre Midtvesten og Nordområdene i dag i Wisconsin, Minnesota Nord og Sør-Dakota, selv Nevada og California. Dette nettstedet er en skattekiste av familiær informasjon, og jeg er glad for å ha funnet den. Takk skal du ha.
kaare wrote on 23. October 2017 at 22:08
Hei, og velkomen til Nye Trefallsidas Gjestebok! Gjestebok-historien frå 2004-2016 frå Gamle Trefallsida er inportert med orginal dato og klokkeslett, og du finn dei under.
Sidan du no først er her ville det væra svært hyggeleg om du la att nokre ord i gjesteboka.
Beste helsing --k@@re

Hello, and welcome to the New Trefallpage Guestbook! Below you will find the entries from the Old Trefallpage Guestbook from the period 2004-2016 imported in chronological order.
As you have come across these pages, I would be very happy if you drop a message in the guestbook.
Best regards --k@@re
Neal Forde wrote on 17. February 2016 at 20:29
I just found this site. Wonderful, so well done. Since English is the only language I have it may be a challenge but I am trying to locate as much as I can about the ancestral farm Fyrdegaard and any relatives still in the area. All I have is that Olav Fryde was living there in 1977.
Tak
Mary Fowler wrote on 28. March 2015 at 8:36
Thank you for a wonderful site! My grandfather was John Samson Gulbraa and my grandmother was Elizabeth Ekse. I was astonished and thrilled to see a familiar photo of one of the Ekse bruk's. I've been told that my grandmother was a maid in the Gulbraa home, which is where she met my grandfather. My cousin Dawn Kirby has done a lot of research on the families, and we would all love to have any other information that's available about the Gulbraa/Ekse heritage. Thank you. Mary Fowler, Kent, WA, USA
Nils Tore Kjørbekk wrote on 5. July 2014 at 16:46
Mye interessant stoff her. Må ha vært en stor jobb å samle og systematisere det hele. Det hele er så oversiktlig og systematisk at jeg hele tida får lyst til å klikke videre på neste link. Historien rundt flyet som krasjet og menneskene ombord var spennende. Lykke til med utstillinger.
Lee Fjellanger wrote on 13. April 2014 at 1:40
I would be willing to write up some information about
Olina Fjellanger and her immigration to America and
having children.
(A little bit about 2 of her brothers and one sister
who also went to America.)
Do I sent it here, like this?
Dagmund Vindheim from 6982 Holmedal wrote on 28. November 2013 at 21:14
Hello Karen Windheim,
I am on a stay in usa, Arkansas. I have been on car trip over the west part of usa also through oregon and up to Portland. I remember you from your visit in Norway at the end of the nineties. You also visited Vindheim. I am the nabour of the farm Lars vindheim came from.

This is sent for saying hello.

Best regards
Dagmund Vindheim
greg hansen wrote on 30. August 2013 at 6:42
Today I was digging through some old family papers of my great grandfathers, Mense Severin Johannesen, and he traced his fathers father to Johannes Knutsen Trefall born in 1797 at the Trefall farm, and now I have found this wonderful family site, and im totally blown away. I have some history from this side that can maybe fill in some blanks so ill be excitedly waiting a responce...your long distant cousin Greg
Kimberly Gilbertson wrote on 11. April 2013 at 0:30
This is a wonderful website. I had never seen any of these photos before and only had a vague idea of where my ancy ancestors came from. My great-grandmother was Brita Ekse and my great-grandfather was Torkel Gullbra. I would love any information you would have on the Gullbra and Ekse farms.
Tim Traefald wrote on 29. February 2012 at 23:50
Hi again Kaare,
I haven't been out here for a while and thought I'd see if there was anything new. Your site looks very nice! Thanks for all your hard work at keeping the family history!
Tim
Vidar Andreassen wrote on 30. December 2011 at 22:52
Hei!
Kunne hatt lyst til å ta en tur til vrakstedet, men er det noe mer å se av vraket der opp eller alt fjernet?
Uansett er det synd at deler har blitt fjernet, dt burde ha fått ligge som et krigsminne. Viktigere det enn på et museeum.
carole donn wrote on 17. December 2011 at 21:10
hello! i enjoyed this website. i'm especially interested in eksingdahl because my family, the ekse family emigrated from there. my great grandfather, jacob ekse was sent in the late 1800s by the hauge synod to study and serve lutheran pioneers in the dakota territory. he traveled by buggy, snowshoes, and sleigh and established many congregations. ultimately he became president of the lutheran church in america---which became the ELC synod in later years.
our family records in norway go back to the 1300s and it was always said that eksingdahl was named for the ekse family. i have no idea if that's true. i'm 4th generation american but still am 100% of norwegian extraction. other family members came from voss, sogn, stavanger and trondheim early in the very early 1900s and late 1800s.
Maureen Simonson of Mt. Shasta, CA wrote on 26. August 2011 at 2:03
What a fascinating site. So many familiar names and places. My maternal Great-Grandparents were Lars and Anna Ekse, when reading down to the "in Norwegian only" section, the Big Canoe Settlement is where my mother's family settled. The Fadness Folkedahl Sanderson lineage are all related. Family areas in Norway are Berdal, Ekse, Voss, Sognefjord area, Hamre, Hove; and keep learning of more. It is so exciting to read other Guestbook entries and see familiar family names. My mother, Ellen Sanderson Simonson, grew up in Decorah, Iowa. She did much geneology research and I've begun to continue her work. Thank you all.
Ronny Fosse wrote on 20. July 2011 at 21:23
Flott og informativ side om historia rundt det tyske flyet.
Hørte min bestemor fortelle om styrten mange ganger når eg var mindre.
Pete Norlander wrote on 18. July 2011 at 18:55
Great website. Thank you for taking the time to put it together. My great grandmother, Anna Nesheim Simonson is from Nesheim farm. My great grandfather (or maybe it was his father) is from Ekse. His American name was Mattias Exxe Simonson (he spelled Ekse differently). I have been to the Eksingadalen valley on two occasions. It is a beautiful valley. We have relatives from Norway arriving tomorrow to visit us here in Northern California in the USA. Their names are Rune and Annette Oksendahl. They have two children, Julie and Gard. Rune's mother Kjellaug is the daughter of Lars Nesheim. Lars and my great grandmother Anna Nesheim are brother and sister (I hope I got that correct!) How far is Nesheim from Trefall?
Brian Paul Bungum wrote on 17. May 2011 at 11:30
Är släkt till dig tror jag. Bo nuförtiden i Gränna Sverige. Gift med Susanne Wetteskog och har fyra barn.

Pappa Theodore Milton Bungum son till Theodore Bungum som bosatt i Erskine Minnesota.
per vuttudal wrote on 13. May 2011 at 12:37
dere er noen raringer, fakk ya all !!!!
Dawn Kirby wrote on 18. April 2011 at 6:33
Hello again. I've been doing a lot of research on my Ekse/Trefall, Gulbraa heritage.
I noticed you have info on the Trefall branch, Bruk #2, regarding Askjell Knutson Trefall, the eldest son of Knut Jakobson Trefall, and I am a descendant of his brother, Helge.
Knut Jakobson Trefall was my great-great-great grandfather through his son, Helge, born 1846; son of Knut and his 2nd wife, Elisabeth Askjelsdatter Aarhus.
Helge married Marie Gullaksdatter Nedre, born 1857. they were married in Voss on 15 Jun 1880.

One of their daughters was my great-grandmother, Elisabeth Helgesdatter Ekse, born 1885. She married John Samson Gulbraa in 1908, in South Dakota, USA. She emigrated in 1906, and he in 1902. They lived in North Dakota for a while, and also spent several years in Irma, Alberta, Canada. They had 5 children, and eventually settled in Olympia, Washington. Elizabeth died in 1972 at the age of 87 years, and John died in 1974 at the age of 91 years.
Their last living daughter, Ragnhild, lives in California, USA.
I have lots of information and pictures on this branch of the family if anybody is interested. I live in Olympia, Washington, USA.
Again, thank you for making this wonderful, informative website!
Dawn Kirby wrote on 17. April 2011 at 13:36
I recently started a family tree on ancestry.com and was so excited to find this site! I love looking at the pictures of the vicinity where my great-grandparents grew up.
Would love to connect with any relatives of my great-grandparents Helge Knudson Ekse (Trefall), born 1886, and Marie Gullaksdatter Nedre, born 1857 ~ on my grandmother's side. Samson Josefson Gulbraa, born 1851, and Britha (Brita) Jonsdatter Guldbraa, born 1852 ~on my grandfather's side.
I have a family tree dating back to about 1600 that somebody did for my Ekse branch, but have very little on my great-grandfather Gulbraa's side. Any help would be much appreciated. I found birth/baptism records for both my g-grandparents, but it's difficult when you don't know know the Parish.
Have traced my distant relationship to Kari Nilsdatter Trefall, and really enjoyed reading her story on this website.
Thank you SO much for doing this! Wish I could read Norwegian!
Bengt Eriksen wrote on 25. February 2011 at 22:39
Hei,
Har hatt meg ein rundtur frå Bindingsbø til Yksendalsstølen
for å mimra litt. Sterkt.
Debbie Schmolke wrote on 3. February 2011 at 22:20
The name Flatekval is the name on my birth certificate.
At times I wonder about my names history. My great grandfather Alfred Flatekval came to Canada in 1907 from Jacksonville Minnisota in Nov and settled in northern Alberta somewhere around Mayrthorp.
Take Care
Deb
Sue Driessen wrote on 1. February 2011 at 2:27
What a fascinating time and wonderful web site. Thank you.
Gunn Smedvik wrote on 22. September 2010 at 18:19
Søker etter slekt av Iver Nybø sønn av Helge Tormotsen og Anna Iversdatter Sjerveggen Evanger.Iver Nybø er min oldefar.Hilsen fra Gunn
Arvid Jemtegaard wrote on 8. April 2010 at 19:38
Hei Kåre; Interessant å lese om Det styrtede flyet på Kvitanosi. God tur til Berlin!
Steinar Bungum wrote on 28. March 2010 at 18:10
I min barndom/ungdom gjekk eg fjellet frå Framfjorden i Vik og til/frå Trefall minst 15 gonger.Besteforeldra mine budde på Lavik.Vi kom nesten alltid forbi Trefallstølen (gjekk om Gullbråholmen nokre gonger) og gjekk oftast til Trefall for å ta bussen derfrå.Dravle servert på Trefallstølen er eit spesielt minne.Siste turen min var i 1959. Ellers hugsar eg alle grindane frå Lavik til Ekse sidan eg var ivrig grindagut på Eksingadalsruta med Gunnar Nese som sjåfør.Grindaguten la også ut posten i postkassane oppover dalen.Ca.1952 henta min bestefar oss med hest og vogn på Norddalsbrua innafor Trefall så eg har kuska strekninga Trefall til Lavik også i tillegg til fleire gonger på sykkel.Simen og Lisbet Bindingsbø stoppa oss ofte.
Slekt:
Jacob Ingebrigtson Trefall (1841) vart i Amerika gift med Eli Larsdatter Bungum (1855) og dei fekk 16 born.I Amerika kalla dei seg Emerson.Oldemor til Eli var min tip-tip oldemor.Syster til Eli,Anna Larsdatter Bungum, (1832 )vart gift med Gulleik Larsson Trefall (1832 ) og dei utvandra til Amerika i 1860 frå Framfjorden.I Framfjorden var det mange gardar med folk frå Modalen og Eksingedalen.
Helsing
Steinar Bungum
2611 Lillehammer.
John Laird wrote on 21. February 2010 at 7:19
Greetings! I descend from people from the Lavik, Vetleford, and Flatekval farms, among others in the valley. My g-g-grandfather, Anders Simonson Flatekval came to the Meland and Ovstedal farms before leaving for America - so my mother's family name was Ofstedahl. I have done lots of research on the American side of the Laviks and Ofstedahls and visited Eksingedalen in 1997. I have a few photos of people from Norway that were brought over by/or sent to the emigrants - and I have no names to go with them. If there's anyone interested in those farms, I would happily exchange information. Thanks for doing this page, it is a wonderful resource.

John Laird
Santa Cruz, California (USA)
Linda Main wrote on 4. January 2010 at 20:02
I have a correction to my entry. Gulleik was taken to the insame asylum in October of 1887 (not 1876). Linda Main, Sioux Falls, South Dakota, USA.
Linda Main wrote on 4. January 2010 at 20:00
Hello!

It appears we are distantly related. I am descended from Ingeborg Jonsdtr Trefall and Gulleik Johannesen Bergo. One of their daughters (Julia Johnson) was my grandmother. In 1878, Ingeborg and Gulleik moved to Adams Township in Grant County, South Dakota where they Homesteaded on 160 acres. Ingeborg died October 13, 1920. We have little information on Gulleik. He was taken to the South Dakota insane asylum in 1876. We don't have any information on him after that.

I have a public tree on Ancestry.com. The name of my tree is Francis Willys Main Family Tree (named in honor of my father).

I just came across your website today. I look forward to viewing it in detail and learning more about my ancestors.

Linda Main
Sioux Falls, South Dakota
Janice Hamilton Gaston wrote on 4. December 2009 at 12:27
Addition to Andrew Oksendahl history: Wife was Sofia Gustafson. As a child
of Selma Constance Oksendahl who grew up on the farm near Rugby, N.D., I was allowed to vacation on the farm. I fed the chickens, watched grandmother churn butter, visited their garen. Younger son, Ferdinand and wife Nora took over the homesteaded farm. Great picnics on July 4 brought relatives together.
Janice Hamilton Gaston wrote on 4. December 2009 at 11:57
December 4, 2009
I am interested in cruise from Bergen to Kirkenes in early September. Travel
from Kirkenes to Oslo by train. I want to meet relatives of the Andrew Oksendahl. My mother was Selma Oksendahl marrying John Gordon Hamilton.
Please contact me by email or address: 920 EDGEWOOD AVE.
COLUMBIA, MISSOURI 65203 USA. THANK YOU Janice H. GASTON
Tim Traefald wrote on 7. August 2009 at 0:25
Hi Kaare, I just stopped by to browse once again at this beautiful countryside. Hopefully one day I will come for a visit.
Tim
Morten Gullbrå wrote on 14. June 2009 at 19:38
Fint stoff om Fly styrten:)
Anders Ekse wrote on 23. May 2009 at 15:35
Hei !
Flott side dette.
Eg er son av Luis Ekse, besteforeldra mine er Lars og Bertina Ekse.

Historia om flyvraket på Kvitenosi er sepenande. Eg har også tått denne historia fortalt av far min.
Har vore nokre gonger på Ekse stølen, men det er mange år sidan. Håpar å eg får meg ein tur til Kvitenosifor å sjå flyvraket.

Helsing
Anders Ekse
Mark Naseth wrote on 11. March 2009 at 4:07
Hello and many thanks Kaare! I really enjoyed your site. I was beginning to think that I would never find out where my ancestors lived in Norway. My great grandfather's name was Jacob Jacobsen Nese and grandmother's was Anna Knudsdatter Ladvik. And yes, they were from this valley. Am I correct in assuming that your pictures of Nesestoel are in the Nese farm area? Thanks
Frode Trefall wrote on 12. February 2009 at 20:24
takk for fine sider !
anita ekse melvær wrote on 27. December 2008 at 4:36
er barnebarn av olav ekse fra evanger f.1910. Veit du noe om hans slekt, hvor de kom fra opprinnelig? Var svært knytta til bestefar min som dødde då eg var rundt 11 år, han var en fantastisk mann, utrolig tålmodig, rettferdig, rolig og svært følsom. mvh anita
Malena og Bengt Eriksen, Eksingedalen Nærbutikk as wrote on 19. December 2008 at 23:59
Hei,
Vil med dette få ynskja ei God Jol og eit Godt Nytt År og samtidig få takka deg for ei flott side og verkelig god
omtale om Eksingedalen.
Charlotte Trefall wrote on 8. October 2008 at 12:59
Hei, meg igjen! Lurte på om det er nokon som veit kem som har skrevet om trefall på Wikipedia.no Da ser ut som dei sitter på god informasjon. Takk:-)
Charlotte Trefall wrote on 8. October 2008 at 12:39
Hei hei slekt. Nå skal jeg skrive særemne om trefall. Jeg skal blant annet skrive om hvordan kan vi se utviklingen av navn i sammenheng med den historiske utviklingen.
Lurte på om det er noe tilgjengelig litteratur om trefall/eksingedalen? Noen som har noe forslag?
På forhånd takk!
Charlotte Trefall
Gunvor Haakonsen wrote on 22. September 2008 at 23:53
En skitur til Kvitanosi har vært på programmet i mange år, likeså sommers dag."Flyet" har jeg sett, men det var utrolig interessant å lese hele historien.
Jeg har fått lære Eksingedalen å kjenne gjennom Bertha og Ingvald Trefall, og har hatt hytte i Nordalen i 32 år.
Eksingedalen har en stor plass i mitt hjerte.
Hilsen Gunvor Haakonsen, Bergen.
Robert Jensen wrote on 7. September 2008 at 16:43
Hello from Winona, Minnesota

I look forward to meeting you later this week.

Bob
Else Marie og Jørgen Buus. Danmark wrote on 4. September 2008 at 16:43
Tak for sidst på Smuksjøseter. Meget flot og spændende hjemmeside I har. Hgen. Enormt flotte fotos.
Kjell G Offerdal wrote on 15. August 2008 at 15:50
Detta va' godt laga du! Ikkje berre teknisk og layout, men godt innhold og.
MVH
Kjell G Offerdal
Sigurjon Ljon Leifsson wrote on 10. August 2008 at 23:11
Intresting about
the wreck of FW 200 on mount Kvitanosi Thank you for the photos on the wreck site . Kveðja S.L
Alpha B Jensen wrote on 22. July 2008 at 23:38
i I am so excited to be coming to Trefal in Sept. I enjoyed all your pictures. I am the Great-great Grand-daughter of Lars Trefal and the Great Grand daughter of Gullik Larson, who gave money to the Nesheim church. Wow, what great pictures..
Timothy Merle Traefald wrote on 19. July 2008 at 20:45
This is an awesome site! Thank you for doing such a great job of putting all this information together!
Robert Higgins wrote on 10. May 2008 at 17:51
Hello from the province of Ontario, Canada. Currently residing in the city of London, county of Middlesex, I visited this website in order to read of the FW 200 remains on Kvitanosi. Thank you for sharing your reminiscences. Sometime in the near future I will return.
alexander wrote on 15. April 2008 at 12:36
Dette er rektor sin adrese han og jeg har akkurat set på bildene dine hilsen alexander.
Mette Gjerdingen wrote on 25. January 2008 at 6:02
Heisan...surfet en tur innom siden din for og ta en liten titt.
Flott side du har.
Lorelei L Newman (Oksendahl) wrote on 9. January 2008 at 23:22
I am an Lorelei Newman-Oksendahl and I am very excited to find this. I am daughter of Peter D Oksendahl (Port Orchard WA) who is one of the seven sons of Nels Oksendahl (sister Wilma Oksendahl) of Billings MT and there is a whole clan of us in MT(Billings) and WA (Seattle area). I see that some of the family has already clued in...
dwad wrote on 7. January 2008 at 12:39
HEI
Hugo Solhaug wrote on 29. December 2007 at 20:15
Ha ei riktig God Jul og eit Godt Nytt År til alle.
øyvind wrote on 19. December 2007 at 23:23
Dette er veldig interessant
Travis Woyen wrote on 14. December 2007 at 5:31
Hei. I Peter's (see below) brother, great-grandson of Nils N. Oksendahl. I was up to Oksendal back in 1997 with Torleif Oksendal (grandson to Ivar Oksendal) and Nils Brakestad (son of Anna Oksendal---Ivar and Anna Oksendal were younger siblings of Nils). I also work with Alex Pratt here in Fargo. Bruk Ett og Bruk To jobber sammen et hundre aar seinere--ha!
Alex Pratt wrote on 12. December 2007 at 4:33
I stumbled upon this site. My mother is an Oksendahl, daughter of Ferd Oksendahl, granddaughter of Andrew Oksendahl. This is very cool to see.

Hello Alex! Can I get your e-mail? You can send it to kaare@trefall.com.
--k@@re
Einar Djukastein wrote on 5. December 2007 at 8:43
Veldig flott side ! Lykke til videre.
JONATHAN OKSENDAHL wrote on 3. December 2007 at 16:57
RASMUS AND KARI OKSENDAL ARE MY GREAT GRAND PARENTS. HOW DO YOU KNOW OF THEM? ANY INFO. WOULD BE VERY INTERESTING AS WE KNOW VERY LITTLE OF THEM BEFORE THEY CAME TO THE STATES.
Bjarne Trefall wrote on 16. October 2007 at 21:20
Hei! Flott side! Berre surfa litt på "google" og då dukka den opp. Kjempe kjekt å lese om røttene mine! Med beste helsing Bjarne Trefall
Frode Ulriksen wrote on 25. September 2007 at 19:29
Stadig noe nytt her! Sidene har og gir oss fjellgåere mye info. Takk for det:-)
kåre ekse wrote on 22. September 2007 at 19:12
Har kikket litt på bilder fra turen ekse-eksetorvadalen-kvitanosi.kjempefin tur,håper å ta turen selv,kanskje til sommeren 2008.
Paul Rockwell wrote on 27. August 2007 at 15:26
How exciting to find this website!!!
I am Paul Rockwell, only son of Phineas L. Rockwell and Hazel C. Oksendahl Rockwell --- only grandchild of Knut Oksendahl and Amanda Sand Oksendahl.
Knut and Amanda married in 1906 -07 and my mother, Hazel was their first born. Mildred followed in 1910 or 1911. She and her husband Loren Clark had no children so I am the sole descendant of Knut. I have been searching for information about my grandfather and his family and am deinformation about my grandfather and his family and am delighted to have been directed to this site!!
Peter Woyen (great grandson of Nils N. Oksendal) Maddock ND wrote on 18. August 2007 at 18:32
Hallo, I was excited to stumble upon your website. You have put alot of work into it. I can provide pictures ls family if you would like. I also have a letter written by Ivar to Nils on what items to bring to America and how to navigate through Ellis Island, New York.
Hadet bra! Petng to America and how to navigate through Ellis Island, New York.
Hadet bra! Peter
Andria wrote on 24. May 2007 at 20:10
I am a descendant of Jacob Larson Trefall and I live in the state of Washington. Thank you for the photos and stories, you have an excellent website!
James Matthew Ekse wrote on 19. May 2007 at 17:59
Wonderful web site, thank you, really enjoyed seeing the beautiful pictures and learning about distant relatives!
Dagfinn Ekse wrote on 8. May 2007 at 20:36
Takk for en god og svært lærerik side. Jeg leter etter Helge Knutson Ekse (Trefall)f.1840 sin opprinnelse. Kan noen hjelpe meg. På forhånd takk.
Jon Ekse wrote on 1. May 2007 at 2:05
Fun to see this website and learn some of the family history. I live in the Pacific Northwest, in Washington State, US.
Terje wrote on 16. February 2007 at 19:24
Flotte sider, spesielt all informasjonen om flyvraket.
Russisk dokumentarvideo om FW200 (riktignok C3-versjonen) kan ses her: http://www.youtube.com/watch?v=EyGjNKmCWoc
Henrik Nybø Magnus wrote on 4. February 2007 at 12:41
Min mormor er gift med reidar trefall. dette er en kul side om trefall 🙂 jeg heter henrik 🙂 🙂 >:)
Bjørn Ivar Helle wrote on 29. January 2007 at 21:01
Veldig artig å lese om alt dere har gjort for å beholde flyvraket der oppe på fjellet. Litt dumt at det kommer til å råtne vekk med tider og stunder slik at kommende generasjoner ikke vil få oppleve det, og at tyskerene ikke får delene de trenger for å bygge opp en viktig del av flyhistorien. Men, men... sic transit gloria mundi, som det heter...
Frode Ulriksen wrote on 17. January 2007 at 19:10
Hei og takk for mange gode opplysninger ang flyvraket og andre ting. Skal sende en link om disse sidene til mange av mine venner som deler livets gleder til fjells.
patrick wrote on 8. January 2007 at 13:56
fin side, mye fint stoff innpå.
hilsen Patrick trefall
Lars-Henrik Nesheim Jensen wrote on 8. January 2007 at 1:38
Dette var en kjekk side å komme over. Mor mi kommer fra Eksingedalen, så eg kjenner meg att. Var første gangen på Kvitanosi 2002, som 42 åring. Dette er flott å se og lese, takk for at du deler dette med oss andre.
Britt G. Trefall Hernes wrote on 6. November 2006 at 3:58
Oppdaga denne sida først idag. Den var fantastik fin. Trefall har ein stor plass i hjarta grunna gode barndomsminner både sumar og vinter hos Sjur og Gyga. Seinare bygde far, Ingvald, hytte. Far sa alltid at Eksingedalen var den vakraste dalen i landet.
Karen L. Herzog wrote on 30. September 2006 at 0:00
Looking for relatives of Rasmus and Kari Oksendal - left Norway and moved to Fargo North Dakota I think somewhere between 1912-1920
Frank Helge Ulevik wrote on 26. September 2006 at 23:09
kjempeflott side med masse opplysninger og mange flotte bilder,du har gjort ein kjempejobb! Frank
Richard Arthur Oksendahl wrote on 24. September 2006 at 8:30
Grandson of Andrew Oksendahl, Rugby, Pierce County, North Dakota, USA
jaye harrington wrote on 21. September 2006 at 0:26
My brother John Hamilton just sent your guest book address. I live in the Seattle, Washington area (Northwest U.S.A) I go by Jaye but my given name was Judy or Judith, grandpa Oksendaht always pronounces it Yudy.
Growing up I thought I was 100% Norwegian. Mother spoke some Norwegian and baked the Norwegian cookies, christmas bread and lefse. We had and still do to this day have Swedish meatballs every Christmas, they are a family favorite. Mom always served swedish meatballs and lutefisk. My husband teases me that he won't eat anything that turns the silverware black.
John Hamilton wrote on 17. September 2006 at 11:15
I am the grandson of Andrew Oksendahl. He was a pioneer and settled in Rugby, North Dakota in the 1880's.
I believe he is the older half brother of Nels Oksendahl who settled in Montana. I recall my grandfather brought over most of his family from Norway. If this is the same Nels, he has a daughter named Wilma.

(Originally added by John at Wed Sep 20 01:37:42 2006, but rejected by my guestbook-software because of the missing "Code" field.)

Som additions done by Kaare:
- From an email sendt to John:
As you surely already have done, you can read about your grandfather Andrew (Andreas in Norwegian), and about his younger half brother Nels (Nils in Norwegian), on the pages found at
emigration from Yksendal.
I hope I can add your "denied" guestbook enty to my guestbook.

- From John's answer: Yes, this Andrew Oksendahl, is my grandfather. I am the son of Selma Oksendahl, Andrew's daughter. I recognize all of the pictures of the North Dakota farm that are in your web site.
I will forward this to my siblings James Hamilton, Janice Gaston, Joan Clow and Judy Harrington. They will enjoy your web site.
You may include my e-mails in your guest book
Travis Traefald wrote on 16. September 2006 at 15:54
I was wondering if Traefald and Trefall could be related.
Yvonne Trushenski wrote on 12. August 2006 at 2:54
Hi, I am a granddaughter of Ingeborg (Lindbo) Olson who lived in northern MN. Marna Dahl was my first cousin. My husband, Clarence, is a retired engineer. We and our three married children also live in Billings. I'd like to begin updating our Slektsbok which your father and Marna worked on. We'd enjoy hearing from you. Distant cousin, Yvonne
Kjartan Gullbrå wrote on 9. May 2006 at 16:54
Flott og larerik side du har.
Eg sit i no i Lhasa, Tibet, og slit med ei maksin med berre kinesisk WinXP. Droymer meg \bort etter a ha sett bileta fra din skitur til Kvitanosi. Fjella her i Himlalaya er rett nok hoge, men ingenting er\ som ein Skitur til Kvitanosi uansett.
fosse jan wrote on 21. April 2006 at 13:39
takk for interessange opplysninger
håkon trefall wrote on 18. April 2006 at 18:08
kul side om trefall
Vidar wrote on 27. March 2006 at 19:33
Kjempebra sider. Har lest alt jeg kan finne om flyvraket som min svigerfar Louis Ekse har fortalt om. Håper å ta turen opp dit i sommer. Interessant å lese om både plassen og menneskene som bor/bodde her! Har vært i Eksingedalen en gang, og det er et nydelig stykke Norge!
Vidar Mæland
patrick wrote on 27. March 2006 at 17:36
kul hjeme side
om trefall(:
hilsen patrick trefall
Kåre Ekse wrote on 26. February 2006 at 17:33
Har mange fine minner fra Ekse.Artig å lese om historier fra før min tid.Lengter tilbake.Mange år siden sistJeg var på Ekse.Jeg er barnebarn av Lars og Bertina Ekse.
Reidar Trefall wrote on 20. February 2006 at 15:06
Sjekket siden i dag 20.februar 2006 og ser at det er kommet nytt stoff. Utvandring fra Eksingedalen fikk jeg inn med morsmelken, men far sa alltid at de gamle slektningene reise til Amerika og på gården hørte de ikke noe mer. Jeg ser frem til å få flere historier fra en tid som må ha vært vanskelig. Med hilsen Reidar
Håkon Trefall wrote on 15. February 2006 at 17:51
Hei, god side! Min far er sønn til Reidar Trefall.
Det er en stund siden eg var i Eksingdalen, det er et veldig fint sted!
Håkon
Christian Haugland wrote on 5. February 2006 at 0:51
Har hytte på Nesheim og er ofte innom hjemmesiden og synes det er interessant stoff som legges ut.
Sue Driessen wrote on 26. January 2006 at 19:40
You have created a wonderful web site!
Anne Margrete Eikefet wrote on 4. January 2006 at 22:57
Dette er ei kjempe flott side, mykje intresant å lese. Flotte bilder frå
stølane. Gler me til å lesa meir om utvandring og historie frå dalen.
Eric Oksendahl wrote on 3. January 2006 at 19:02
I've visited this region that my grandfather (Nels H Oksendahl) came from with my wife (Elaine) and my youngest son (Jonathan Eric Oksendahl) in 2003. Absolutely beautiful part of the world.
We live in Port Orchard, Washington and travel each day by ferry to work in Seattle, Washington (I work at Boeing, my wife is a hospital adminstrator and our youngest son attends grade school). Hans Andrew Oksendahl is our oldest son who lives in West Seattle; a daughter, Prairie Windsong Oksendahl, lives in Olympia, Washington; and oldest daughter, Heidi Lemuria Beyer, lives in Rhode Island and just gave birth to the next generation, Hannah Lemuria Beyer born Dec. 4th 2005.

My youngest brother, Peter Oksendahl, commutes on the ferry with as well, he and his wife Nola and daughter Ariel live close by us in Port Orchard. His oldest daughter Lorelei, husband Larry Newman and son Trace live in Seattle.
Torleiv Brørvik wrote on 2. January 2006 at 16:28
Mange flotte bilder.Har hatt mange turer på vinteren, men aldri sommerstid. Men det skal vi ta igjen. Helsing utflytta Eksingedøl
LeRoy Oksendahl wrote on 21. December 2005 at 17:50
Hi
I am Nels LeRopy Oksendahl son of Nels H Oksendahl who left Norway in 1905 he was the 7th son and the 13th child of Herloug Oksendahl. I have 10 children living, all in the USA
My wife, Betty, died July 31 of this year. We had 12 children two of whom died in infancy. I am retired and live in Billings I am 77 years old.
Grete Ekse Hansen wrote on 20. December 2005 at 18:49
Hei alle i nær og fjern slekt. Jeg er barnebarn til Lars og Bertina Ekse og har mange flotte minner fra somrene på Ekse. Ekse er en perle på jord som man alltid lengter tilbake til. Gøy å lese alt som er skrevet på Trefall siden.
Robert Finnegan wrote on 3. November 2005 at 13:32
Greetins from Kenosha Wisconsin. My grand aunt (Guri Oksendahl 1858 - 1899)was Lars Knutsson Trefald's wife. Very nice web page. I'll be checking it from time to time.
Hugo Solhaug wrote on 19. October 2005 at 17:37
Ei veldig fin side du har laga. Utruleg flotte bilde.
Pat McElvain wrote on 17. October 2005 at 6:36
I live in Spokane, Washington, USA. Just received a message from a relative (Gary Wendheim), who forwarded pictures. My Norwegian family name is Oksendal.
Britt Jane Ekse wrote on 16. October 2005 at 19:47
Hei! Det var kjekt å sjå bilete frå Eksingedalen. Eg flytta frå dalen i 1978, men er ein tur heim til Ekse stort sett annankvart år. Du har laga ei fin og oversikteleg heimeside!
Gary and Karen Windheim wrote on 12. October 2005 at 18:42
Hello from Bend, Oregon USA. We love your page and hope to see many more pictures. Gary is a grandson of Kari Nilsen Trefall born Aug. 3 1893, she married Rasmus Oksendal in 1913 and they came to America to live. Both are passed away now but many grand children and great grand children now live in many states. I was at Trefall in Sept. 2003 and met the lady living at bruk #1. I could not talk to her but a Norwegian 'cousin' visited with her. If we get back to Norway maybe we can try your hiking trails through the pastures. Beautiful pictues. Karen Windheim
jarle sælensminde wrote on 11. October 2005 at 21:04
Eg var så heldig å få kjøpe hytte på Trefall (Bruheim) i fjor. Sjølv om eg har brukt mykje tid til utbygging no i sommar, har eg fått tid til fine turar. Vi har oppdaga at Trefall, Eksingedalen og fjellheimen omkring har utruleg vakre parti, og opnar for flotte fjellvandringar.
Takk til deg som har laga denne flotte sida med mange turforslag, og spennande historie. Takk også til Therese Trefall, Grete Haugen og alle andre eksingedøler som gjer det triveleg å vere turist i dalen.
Jarle Sælensminde
Sødalsgutane wrote on 9. September 2005 at 12:52
Veldig bra samling med informasjon om flyvraket på Kvitanosi. God design og godt innhald -> terningkast 6!
Me er ein gjeng vossingar som kvar haust vitjar flyvraket og Kvitanosi, og dette var svært interessant lesing.
Egil Håvaldsrud wrote on 5. September 2005 at 22:38
Hei.
Nå skjønner jeg deg når du sa at det er fint på stølen.
Her er det noen fantastisk fine bilder fra området.
Hjemmesida er fin.
Jeg kommer innom seinere igjen.
Her var mye spennende å lese om flyvraket.
Hilsen Egil
Kjersti Eide wrote on 22. June 2005 at 10:42
Hei. Bra sider og fine bilder. Eksingedalen har en spesiell plass i mitt hjerte. Er barnebarn av Norvald og har alltid hørt om "flyvraket". Så det for første gang sommeren 2004. Kommer til å følge med....
Kjell-Ove Fjellanger wrote on 30. May 2005 at 21:08
Flott side du har laga om dalen og historia om flystyrten på Kvitanosi. Ein skulle ha varda ruta frå Gullbrå på ny opp til dette flotte fjellet.
Stig Jarle Trefall wrote on 10. April 2005 at 22:22
Hei.
Du har laga ei utruleg kjekk side her.Desse sidene likte eg veldig godt,mange gode barndommsminner dukka opp igjen her.Det vert ikkje so altfor mange turane til Trefall lenger med meg,men sida di vekkjer fleire minner.Eg kjem nok til å sjå innom desse sidene titt og ofta for å halda meg oppdatert.Takk skal du ha.Har du bilder frå rundt 70 tallet å leggja ut ?
Anders Brørvik wrote on 21. March 2005 at 0:05
Har sett gjennom sidene dine. Flotte bilder og mye god historie. Var på Kvitanosi påsken for 2 år siden, men jeg har aldri vært der på sommerstid,slik at jeg hadde fått sett flydelene. Det skal jeg en gang. Anders B.
Terje Vik wrote on 2. March 2005 at 22:31
Hei! Nå har jeg vært her!!

--terje
martin wrote on 27. February 2005 at 20:32
Hallo! Her var mykje kjekt å lesa, vert nok fast gjest på denne sida. Martin Kyte, Voss
Leif Tillung wrote on 27. February 2005 at 9:59
Hei.
Interessant side du har.
Det var interessant å finna sida di med m.a. stoff om flyet på Kvitanosa.Eg har vore på Kvitanosa utan å finna flyet. No ser eg at eg ikkje har vore langt nok ned.
MVH
Leif Tillung, Norheimsund
Reidar Trefall wrote on 11. February 2005 at 12:16
Det er hyggelig å se noen trekke frem Trefall og Eksingedalen. Bildene kaller frem gode minner fra ferie på gården hos Sjur og Gyda. I den tiden levde også bestefar og bestemor. Siden bygde far hytte som nå er overtatt av mine sønner. Takk så langt. Jeg kommer til å titte innom siden med jevne mellomrom for å få med meg nytt.
kaare wrote on 11. January 2005 at 1:15
Hei, og velkomen til Trefall sidenes gjestebok! Sidan du no føst er her ville det væra svært hyggeleg om du la att nokre ord i gjesteboka.
Beste helsing --k@@re

Hello, and welcome to The Trefall Pages guestbook! As you have come across these pages, I would be very happy if you drop a message in the guestbook.
Best regards --k@@re