Historie

Eg har alltid vore fasinert av historie og lokalhistorie.

Eit tema eg har leika meg litt med er historia om dei som på 1800 talet utvandra frå det fattige dalføret Eksingedalen til det lova landet «over there», Amerika. Her er mykje spanande å ta fatt i. Som om folk drept av indianarane, og som historien om Gulleik Gåvegjevar som fekk sett i gong bygginga av Nesheimskyrkja. Meir og utdjupande stoff frå utvandtingshistoria vil kome. Noko av stoffet frå «gamle-sida»vil dukke opp her, då med ny drakt og med tileggstoff, som familiekart, geografiske kart, osv. Eit eksempel på dette er artikkelen om Jakob Jakobson Ekse.

Eit anna tema eg har jobba med er krigshistorie frå lokalområde, og då mest om flystyrten på Kvitanosi romjola 1942.

Men det finns mykje anna spennande å ta fram. Som då diktaren og friluftsmannen Theodor Caspari (1853-1948) gjekk frå Evanger via øvre Eksingedalen og over til Arnafjord i 1919 med Knut Ekse som kjendtmann. Der kjem han med ein fasinerande beskrivelse av folket, naturen og levevilkåra på den tida.

Sider med historiestoff:

Inlegg med historiestoff

- frå dalens historie

 • Bønebrev om veg i øvre Eksingedalen
  Her kjem nummer to av Theodor Caspari sine artiklar om Eksingedalen. Fra Eksingedalen i Nordhordland sto på trykk i Aftenposten 29ende juli 1920. Nummer ein, reiseskildringa I Hordaland i en snever dal, sto i Aftenposten eit år tidligare. Dette er Knut Ekse sitt bønebrev til Stortinget, der han på eigne og sambygdingars vegne ber om midlar til bygging ...
  les meir
 • Ekisingedalen 1918
  Eksingedalen 1918, i dag for 106 år sidan, Bergens Tidende søndag 3. mars 1918 (oversikt) Bilete: faksimile frå Bergens Tidende. Innleiing: “Eg vart baade undren og ille ved paa turen uppetter til Gulbraa i sumar, eg høyrde riksingi av eit handorgel i ei stova paa ein av øvste gardarne. Aaa, sende det paa elvi ein gong ho er ...
  les meir
 • Eksingedalen anno 1887
  Omtrent 1 Mil i Nord for Teigdalen ligger Eksingedalen. Er der trangt og vildt i Teigdalen, med daarlige Færdselsveie og sparsomme Næringskilder, saa er alt dette i endnu høiere Grad særegent for Eksingedalen. Kun den, der fra Barnsben af er vant med saadanne Omgivelser og saadanne Livsforholde, kan leve og befinde sig vel paa saadanne ...
  les meir
 • I Hordaland i en snever dal
  Eksingedøler og Tydøler.  For 100 år sidan skriv diktaren og friluftsmannen Theodor Caspari (1853-1948) om eksingedølen:«Ærligere og elskværdigere bondefolk har jeg ikke truffet i Norge, det skulde da være i Tydalen opunder svenskegrensen. Og gjestfriheden! Det er som at settes hele 50 år tilbage i tiden.»Denne erfaringa skriv han om under overskrifta «I Hordaland i en snever ...
  les meir

- utvandrar historie

 • Pastor Ekse
  I Vossingen nr. 4 1923 står å lesa:Pastor J J Ekse fra Amerika predigede søndag 18de aug i Evanger kirke, i hvilken han var døbt. Søndag den 2den september predikede han i Nesheim kapel, Eksingedalen. Denne artikkelen er henta uendra frå www.trefall.com/utvandring. Nytt er imidlertid tilleggsdata som kart, familiekart, og kjelder, sjølv om dei i øyeblikket ...
  les meir

(Heim)