Om

Trefallsida 2 har litt usynleg eksistert sidan våren 2016 under addressa trefall.com/blog mens gamle sida fortsatt er å finna på trefall.com. Etter ei tid med utforsking nermar det seg no offisiell åpning 🙂
Trefallsida 1 (sjå også den gamle om sida) vil bestå lenge enno. Noko av stoffet derifrå vil bli flytta hit i ny drakt. Noko av det i form av «lenkar». Nytt stoff vil koma her. Og målet er at minst 90% av stoffet skal væra tospråkleg, noko som også er med på at ting gror fram litt sakte. Desse nye sidene skal også væra lesbare på mobiltelefon og nettbrett 🙂


Litt nostalgi: eigenprodusert ascii animasjon frå fyrste heimesida mi (ca. 1996).

Aktuelle lenker: